JMJ Tax&Accounting – Usługi księgowe świadczymy w powiązaniu z usługami doradztwa podatkowego oraz usługami prawnymi.

CIT Estoński – wybór tylko do 31 stycznia 2023, komu i dlaczego się opłaca?

Od 2021 r. obowiązuje w Polsce nowa forma opodatkowania podatkiem dochodowym przedsiębiorstw i innych osób prawnych zwana Estońskim CIT-em. Spółki, które chciałyby przejść na Estoński CIT powinny się jednak spieszyć – czas mają tylko do 31 stycznia. 

Można to zrobić również później, jednak wówczas  będzie się to wiązało z koniecznością: rozliczenia CIT na dotychczasowych, klasycznych zasadach, zamknięcia ksiąg rachunkowych, sporządzenia sprawozdania finansowego. Wszystko to na potrzeby ustalenia podstawy opodatkowania Estońskim CIT.

1. NIŻSZE EFEKTYWNE OPODATKOWANIE

Najważniejszą zaletą Estońskiego CIT-u z punktu widzenia udziałowców i wspólników jest znacznie niższe niż w przypadku klasycznego CIT-u opodatkowanie wypłacanych na ich rzecz dywidend. Przy tradycyjnym rozliczeniu podatku dochodowego od osób prawnych, mali podatnicy i przedsiębiorcy rozpoczynający działalność gospodarczą obarczeni są 9% stawką CIT. Jednak w połączeniu z koniecznością opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych zysku wypłacanego wspólnikom, całkowite obciążenie wypracowanego przez spółkę zysku wyniesie 26,29%. W Estońskim CIT całkowita stawka opodatkowania wyniesie tylko 20%. Jeszcze więcej zaoszczędzą więksi podatnicy. W ich przypadku łączna stawka opodatkowania CIT i PIT od wypłaconej dywidendy wyniesie w systemie Estońskim 25% zamiast 34,39% w klasycznym.

2. ZAPŁATA PODATKU DOPIERO W DACIE WYPŁATY DYWIDENDY

Klasyczny CIT polega na comiesięcznym odprowadzaniu zaliczek na podatek dochodowy oraz podsumowaniu i zamknięciu rozliczeń, w tym podatku wraz z zamknięciem roku podatkowego. Przystąpienie do Estońskiego CIT-u natomiast pozwala nie płacić podatku, dopóty dopóki zysk wypracowany przez spółkę w niej zostaje, a jeśli jest dystrybuowany, to wyłącznie w formie nakładów na inwestycje w rozwój przedsiębiorstwa. Spółka zapłaci więc podatek dopiero w momencie wypłaty zysków, np. w postaci dywidendy. W rzeczywistości więc to przedsiębiorca decyduje, kiedy zapłaci podatek dochodowy. Natomiast brak obowiązku odprowadzania comiesięcznych zaliczek sprawia, że w kasie spółki pozostaje do dyspozycji więcej środków na bieżącą działalność.

3. UPROSZCZONE EWIDENCJE KSIĘGOWE I PODATKOWE

Estoński CIT upraszcza realizację obowiązków rozliczeniowych, gdyż w jego przypadku nie ma konieczności prowadzenia odrębnej rachunkowości podatkowej i dla celów rachunkowości, niemniej jednak, należy wprowadzić odpowiednie zmiany w planie kont i polityce rachunkowości. Prowadzimy księgowość dla spółek opodatkowanym CITem estońskim w przystosowanym specjalnie do tego celu programie Wfirma. Polecamy broszurę: CIT Estoński – część I (wfirma.pl)

4. WARUNKI DO SPEŁNIENIA

Do „Estońskiego CIT” mogą przystąpić przedsiębiorcy, którzy:

a) zatrudniają co najmniej 3 osoby (przy czym w przypadku przedsiębiorców dopiero rozpoczynających działalność po roku od wyboru modelu „Estońskiego CIT-u” muszą zatrudniać min. 1 osobę i sukcesywnie zwiększać poziom zatrudniania w kolejnych 2 latach do osiągnięcia limitu 3 osób),

b) działają w formie: spółki z o.o., spółki akcyjnej, prostej spółki akcyjnej, spółki komandytowej i komandytowo-akcyjnej,

c) wspólnikami są wyłącznie osoby fizyczne,

d) spółka nie posiada udziałów w innych podmiotach (może za to je posiadać sam wspólnik),

e) więcej niż 50% przychodów spółki pochodzi z jej działalności operacyjnej (czyli mniej niż 50% przychodów pochodzi z tzw. przychodów pasywnych (odsetki, prawa autorskie, wierzytelności).

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Natalia Jabłońska

Doradca podatkowy nr 03797. Absolwentka wydziału prawa uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Doradca podatkowy z wieloletnim
i zróżnicowanym doświadczeniem zawodowym.

Pracowała w administracji podatkowej (Urząd Kontroli Skarbowej w Poznaniu, Pierwszy Wielkopolski Urząd Skarbowy), międzynarodowych firmach konsultingowych (Pricewaterhouse Coopers, KPMG) oraz w polskich renomowanych kancelariach prawnych.

Aktualnie, wspólnik i prezes zarządu w spółce doradztwa podatkowego JMJ Tax&Accounting Sp. z o.o. Włada biegle językiem angielskim.