JMJ Tax&Accounting – Usługi księgowe świadczymy w powiązaniu z usługami doradztwa podatkowego oraz usługami prawnymi.

Wycofanie się z przepisów o ukrytej dywidendzie zanim zdążyły wejść w życie

Uchwalona w dniu 7 października br. ustawa obejmująca w głównej mierze zmiany w ustawie o CIT (Polski Ład 3.0) przewiduje uchylenie przepisów o ukrytej dywidendzie, które miały obowiązywać od 2023 r.

Dnia 25 października 2022 w Dzienniku Ustaw (poz. 2180) opublikowany została ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. Wśród planowanych poprawek znalazło się uchylenie przepisów o ukrytej dywidendzie.

Przepisy o ukrytej dywidendzie, mające w założeniu służyć zwalczaniu kreowania sztucznych kosztów, zostały wprowadzone przez Polski Ład, a obowiązywać miały od 1 stycznia 2023 r.  Ustawodawca chciał wyłączyć z kosztów uzyskania przychodów świadczenia, których beneficjentem byłby wspólnik lub podmiot powiązany bezpośrednio lub pośrednio z podatnikiem lub z tym wspólnikiem w sytuacji gdy:

1) wysokość tych kosztów lub termin ich poniesienia w jakikolwiek sposób pozostawałyby uzależnione od osiągnięcia zysku przez podatnika lub wysokości tego zysku lub

2) racjonalnie działający podatnik nie poniósłby takich kosztów lub mógłby ponieść niższe koszty w przypadku wykonania porównywalnego świadczenia przez podmiot niepowiązany, lub

3) koszty te obejmowałyby wynagrodzenie za prawo do korzystania z aktywów, które stanowiły własność lub współwłasność wspólnika lub podmiotu powiązanego ze wspólnikiem przed utworzeniem podatnika.

Przepisy te były kontrowersyjne m.in. ze względu na nieprecyzyjne sformułowanie, co wywoływało obawę, że obejmą one swoim zakresem płatności dokonywane na rzecz wspólnika lub podmiotu powiązanego w toku normalnej działalności gospodarczej.

Projektodawcy w uzasadnieniu do projektu nowelizacji wskazali, że wzięli pod uwagę krytyczne głosy organizacji branżowych, przedsiębiorców i ekspertów w zakresie licznych wątpliwości odnośnie do stosowania przepisów o ukrytej dywidendzie w szczególności:

  • wątpliwości co do wzajemnego stosowania z przepisami o cenach transferowych,
  • zbyt szeroki charakter przesłanek,
  • “nakładanie się” coraz większej ilości przepisów anty-abuzywnych oraz negatywne oddziaływanie przepisów o ukrytej dywidendzie na działalność grup kapitałowych.

W związku z powyższym, nowelizacja zakłada uchylenie przepisów o ukrytej dywidendzie z dniem, w którym miały zacząć obowiązywać, tj. 1 stycznia 2023.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Natalia Jabłońska

Doradca podatkowy nr 03797. Absolwentka wydziału prawa uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Doradca podatkowy z wieloletnim
i zróżnicowanym doświadczeniem zawodowym.

Pracowała w administracji podatkowej (Urząd Kontroli Skarbowej w Poznaniu, Pierwszy Wielkopolski Urząd Skarbowy), międzynarodowych firmach konsultingowych (Pricewaterhouse Coopers, KPMG) oraz w polskich renomowanych kancelariach prawnych.

Aktualnie, wspólnik i prezes zarządu w spółce doradztwa podatkowego JMJ Tax&Accounting Sp. z o.o. Włada biegle językiem angielskim.