Oferta / cennik

www.jmj-tax-accounting.pl   |    Oferta / Cennik

Doradztwo podatkowe

W zakresie VAT, CIT, PIT, akcyza, podatek u źródła, spadki i darowizny, podatki lokalne), w tym, w szczególności:

 • optymalizacje podatkowe oraz korzystne podatkowo przekształcenia form prawnych;
 • pomoc w przygotowaniu wniosków o interpretacje podatkowe;
 • konsultacje, podatkowe ustne i pisemne;
 • pomoc w trakcie kontroli podatkowej / celno-skarbowej oraz kontroli ZUS;
 • pomoc w postępowaniu egzekucyjnym, podatkowym oraz postępowaniu przed sądami administracyjnymi;
 • sporządzanie odwołań, skarg na decyzje organów kontrolnych, pism procesowych etc.;
 • sporządzanie zestawień zmian podatkowo-prawnych.

Prowadzenie księgowości

Usługi księgowe świadczymy głównie zdalnie, ale istnieje również możliwość kontaktu osobistego. Usługi obejmują:

 • pełną księgowość (w tym, sporządzanie wymaganych sprawozdań finansowych);
 • księgę przychodów i rozchodów;
 • ryczałt;
 • obsługę kadrowo-płacową;

Usługa księgowa obejmuje sporządzenie wymaganych deklaracji podatkowych i powiadomienie klienta o wysokości podatków za dany okres w każdym powyższym wariancie.

Wsparcie decyzji zarządczych

Sporządzamy:

 • analizy finansowe i zarządcze;
 • przekształcenia własnościowe przedsiębiorstw;
 • sporządzanie i wprowadzanie wymaganych prawem procedur wewnętrznych;
 • analiza i aktualizacja istniejących procedur wewnętrznych;
 • projektowanie raportowania zarządczego w przedsiębiorstwie.

Szkolenia

Przeprowadzamy grupowe lub indywidualne szkolenia z zakresu podatków i rachunkowości.
Szkolenia mogą być prowadzone również zdalnie, w tym, poprzez wykup dostępu do uprzednio nagranego filmu.

Ceny

Przykładowe ceny:

 • 200 zł netto/m-c za prowadzenie książki przychodów i rozchodów do 20 dokumentów miesięcznie,
 • prowadzenie ksiąg handlowych do 20 dokumentów miesięcznie od 450 zł netto/m-c.